<

ULUSLARARASI HOŞGÖRÜ VE BARIŞ İÇİN YARATICI İŞBİRLİĞİ ONLINE SERGİSİ

Uluslararası Sanatçı Etkileşimi Dostluk Barış Hoşgörü Çevrimiçi Sergileri
Creative Collaboration For Tolerance and Peace 2021 International Online Exhibitions (Turkey & Nepal & India)

 

 

Proje hakkında Proje Grubu Yönetmeni &Proje Başkanı Emine Tokmakkaya diyor ki:

Nepalli, Hint ve Türk profesyonel sanatçıları pandemi sürecinde uluslararası bir (çevrim içi) online sanat etkinliğinde buluşturmayı amaçlayan, dostluk, hoşgörü ve  barış konseptin de bir araya getirerek, sanatın iyileştirici gücünü yaşama aktarmayı amaçlayan sergi çevrimiçi sergi 29 Mart – 09 Nisan 2021 tarihleri arasında açıldı.

Tüm dünyayı sarsan covid-19 virüsü salgını nedeniyle bu özel gün tiyatro salonlarında, konser alanlarında, sergi alanlarında kutlanamaz oldu. Sanatı sunmayı, keşfetmeyi, deneyimlemeyi
teknolojiyle birleştirmeyi amaçlayan uygulamanın misyonu da sürdürülebilir bir sanat algısı oluşturmaktır. Tüm dünyada artık pandemi sürecinde popüler olan sanal sergilerin gelecekte nasıl
daha başarılı bir şekilde gerçekleşebileceği üzerine örnekler verirken, fiziki sergi mekânlarının geleceğini de sorguladığı dönemde böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmek önemli olacaktı.

 

Sergiler, kültür kurumları tarafından genellikle yıllar boyu planlanarak küratöryel pratiğin bir çıktısı olarak halka sunulur. Mart 2020’de yaşanan olağanüstü durum, aniden bu son adımın fiziksel olarak gerçekleşmesini engelleyerek izleyicilerin evlerinde kalmasına neden oldu. Fakat aynı zamanda bir itici güç olarak, birçok kültür kurumunu dijital koleksiyonlarını tanıtmak ve sergilerinin sanal turlarını oluşturmak için harekete geçirdi. Sanatın içinde bir mecrada çalışan bir küratör /sanatçı olarak, yıllardır hazırlandığımız dijital değişime tanık olma zamanının bu an olabileceğini düşündüğüm için başta çok heyecanlandım. Gülünç derecede düşük kaliteli görüntü çözünürlüklerinden kötü ağ hatalarının arasında dolaşarak birçok dijital sergi gezdim; şaşırtıcı olmayan bir şekilde sonuçlar cesaret verici değildi. Güçlü teknolojilere sahip olduğumuz halde neden hala kötü kullanıcı deneyimleri yaşamak zorunda kalıyoruz? Bu şekilde düşünen tek kişinin ben olmadığımı biliyorum çünkü bu konuda yayınlanan birçok rapor, evde kalma sürecinin ilk dört haftasından sonra dijital sergileri gezen ziyaretçi sayısının büyük ölçüde artarak geliştiği artık doğruladı. Dijital kanalların erişilebilirliklerini artırma potansiyelini fark ettiklerinden, beri daha fazla açık erişimli içeriğin mevcut olduğunu ve ücretsiz olarak erişebileceğine ve edinilebileceğine şahit oluyoruz.

 

Değişen ve gelişen dünya içinde sanatçılar galeriler artık Sanal müzeler üzerinden sanal sergiler düzenleyen web siteleri, sosyal medya kanalları gibi içerik yayınlama araçları kullanılıyor.
Birçok kültür kurumları da bu çevrim içi sergiler ile; en havalı ve yeni sanal ortama odaklanmak yerine, bir serginin eğitimsel ve deneyimsel sonuçlarına yönelik hedeflere
odaklanarak kaynaklarına erişim sağlıyor. Amaç çok fazla izleyici kitlesine ulaşmak olması çok önemlidir. Bu sanal dünyada pek çok kurumlar ve sanatçılar artık pek çok uygulamayla birlikte çok sayıda multi -medya içeriğine, 3D reprodüksiyonlara (videolar, animasyonlar) ve etkileşimli sanal turlara ev sahipliği yapıyor.

 

Sanatseverler World Art’ı internet üzerinden ve çeşitli etkinlikleri izleyebilir. Salgın nedeniyle birçok kurum ve kuruluşlar gösterilerini internete ve sosyal ağlara açtı.
Bu özel günde ve ilerleyen günlerde ulaşabileceğiniz bazı sanat etkinliklerini sizler için derledik. Hedef; Sanat / sanat yönetimi eğitimlerini tamamladıktan sonra çatısı altında çalışan genç profesyoneller için galeri yönetimi, küratörlük, proje geliştirme, iletişim ve ağ kurma gibi konularda teorik bilgilerini uygulama ve geliştirmek için laboratuvar görevi görür. Ayrıca kendi özgün eserlerine başlayan genç sanatçılar ve bunu sürdüren tecrübeli sanatçılar ile yakın diyalog halinde olmak ve gelişmek ve kendilerini dünya tanıtmak için bu tarz online kültür ve sanat projeleri, her sanat dalı için bir fırsat olacaktır. İzleyiciler, sergilerin fiziksel alanlarını düşünmek yerine içeriği kendine göre uyarlayabilir ve bu da kurumlara dijital kanalın güçlü yönlerini kullanma fırsatı verir.

 

Biz ‘International Contemporary Artits And Modern Expression Project Grubu olarak bir çok ülkeler ile ortak bir çok sanat projeleri ve dizi belgesellerde hazırlayacağız.
Projemizin hedefleri; Değiştirilebilir bir kültür ve sanat etkileşimi projesidir. Dijitalleştirmenin gelecek günlerde gittikçe önem kazanacağı ve bütünlüklü bir dijital ortam yapılandırmasının kültürel mirasın takdir edilmesinde katkıda bulunacağı aşikâr. Çevrim içi sergimizin izleyici ve sergiler arasında yaratıcı bir ara yüzün yardımıyla çoklu duyusal etkileşimi sağlayabilmesidir. Dijital teknolojilerin kullanıldığı bir araç olan Sanal Gerçeklik (VR), gerçek dünyayı simüle edilmiş bir deneyimle (sanal ortam) değiştirir. Artırılmış Gerçeklik (AR) ise sanal bir dünyayla gerçek dünyanın aynı anda deneyimlemesine olanak tanıtılmasına olanaklar sağlayacaktır. Dijitalleşme ve yeni veri paylaşım uygulamalarının ortaya çıkışı da sosyal medya ve sosyal medyayla bağlantılı açık veriler aracılığıyla hızla büyüyor.

 

Dijital bir küratör ve proje yönetmeni olarak, dijital araçların amacının fiziksel sergileri yerinden etmek değil, kültürel miras deneyimini zenginleştirmek olduğuna inanıyorum. Türkiye, Nepal ve Hindistan’dan her bir ülkeden 40 sanatçı iki sanat eseri ile davet edilmişti. Proje, farklı kültürlerden kurum ve sanatçıları bir araya getirerek geniş bir sanat ve tasarım ağı kurmayı ve sanatçı değişimleri ile geniş bir uluslararası işbirliği ortamı yaratmayı ve global sanatçı ağını kurmayı hedefliyor . Serginin katılımcıları, ülkelerinde bilinen profesyonel sanatçılar. Ayrıca üniversitelerde ve derslerde resim ve yapmayı ve sanatı öğretiyorlar. Bu nedenle gelecekte, dijital izleyicilerin anlamlı ve derinlikli bir şekilde kültürel miras nesnelerinin karmaşık dünyasıyla iletişim kurarak, sadece fiziksel olan sergilerin sağlayamayacağı tecrübeleri de yaşayabileceklerine inanıyorum.

 

Projemizin özelliği; Bu proje, uluslararası, ardışık çevrimiçi sergiler, belgeseller ve videolarla dünyanın her yerinden izleyicilerle buluşacak. Sanatçı Belgeseli’nin bilim ve sanatı birleştiren yaratıcı yaklaşımını inceleme fırsatı doğacaktır. Sanatçıların hayatlarını, nasıl yaşadıklarını, gün boyunca çalışmalarını ve aktivitelerini tanıyacak ve görecek, hazırladığımız soruların cevaplarını sanatçıların hazırlayacakları; kısa video belgesellerle yaratıcı bir şekilde ele alındığı, malzemelerle olduğu gibi bir araya getirildiği ve kurgusal niteliklerden uzak tutulduğu görsel bir çalışma yöntemi de projemizin ikinci kısmında gerçekleşecektir.

 

Yapısındaki temel belgesel, belgelenen konu ile izleyici arasında açık bir diyalog üretme biçimi olarak yoğrulmalı ve gerçek olgu üretilerek ele alınmalı, “bilimsel” bir amaçla yorumlanmalı ve aktarılması önemli olacaktır. Ayrıca hedeflenen konu soru metni üzerinde yapılan belgelenmiş araştırmalar sonucunda ise; görsel anlatımın izleyici (izleyici) arasında gözlemsel eğitici ve bilgilendirici becerileri artırdığı görülmektedir.
Projeye katılan Türkiye ve Uluslararası pek çok ülkeler ile bu ağı genişleyeceğiz. Türkiye katılımcı sanatçılara dünyaya açılan pencere ile vizyon çizgisi üzerinden etkinlikler planlıyoruz. Farklı disiplinlerden ve kuşaklardan sanatçıların, yaşamsal hikayelerini, sanattaki maceralarını ve en önemlisi sanata bakış açısını sanatçıların kendileri üzerinden aktaran bir eserle dünyaya açılan Art Project. Kurum bünyesinde kurulan ve kurumun yayın ayağını üstlenen kurum kuruluş dernek vakıf vs iletişime geçerek destek bulmaya çalışacağız. Sanat Sanatın özü, kendi içinde biriktirdiği manevi (manevi) birikimle insanları seferber etmektir. Sanat ile sanatçı bir rüyanın, bir hayalin, bir görüntünün zevkli, duygusal birikimi, nesnenin kendi formundan yayılır, sanatı algılayan ve ruhuna nüfuz eden kişiye yada kişilere yansıtır. Bir eserin bir sanat eseri olup olmadığı ya da nasıl anlaşılacağı uzun süredir tartışılan bir konudur.
Eserlerin hangi branşta ayrıldığına bakılmaksızın sanat eserlerinin tanımlayıcı özellikleri her sanat dalı için de geçerlidir. Çünkü çalışmalarınızın dalları, yöntemleri ve malzemeleri farklı olsa da belirleyici unsurları ortaktır. Yani şiir, resim, heykel ve dans gibi yarı ayrı sanat dallarının sanatsal özellikleri ortaktır. Sanatçının sanat eserini üretme süreci, sanatsal geleneklerden ve sosyal geleneklerden ayrı düşünülemez. Sanat gelenekleri, bu alandaki tüm kararlar ve uygulamalar üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Söz konusu gelenekler ve ait oldukları okullar, kullanacakları malzemeden anlatım tarzından işin konumu ve büyüklüğüne kadar pek çok konuda zorlayıcı taleplerde bulunur. Yine bir sınırla karşılaşılır. Ayrıca kişisel belgesel ihtiyacını da bize hatırlatmamız gerekiyor. Özellikle sanat dünyamızdaki belgesellerin kıtlığını düşündüğümüzde bu türe verilen desteğin önemini anlıyoruz.

 

Üç ülkenin üniversitelerinden 40 sanatçının yapıtlarından oluşan proje, farklı kültürlerden kurum ve sanatçıları bir araya getirilmesiyle geniş bir sanat ve tasarım ağı kurmayı ve sanatçı değişimleri ile geniş bir uluslararası işbirliği ortamı yaratmayı hedefliyor. Yeni etkinliklerde yepyeni önerilerinizle uluslararası sanat ortamında yürümeyi sürdüreceğiz hep birlikte. Sergimizin anlam ve içeriği; moral, motivasyon ve geleceğe dönük hedefleri barındırıyor, sanatçılara destek amacı güdüyor. Projemiz hiçbir ticari bir kaygı taşımadığı için sadece gönüllülük esasına dayanıyor. Sivil insiyatif grup çalışması olduğundan dolayı ;sosyal platformlarda paylaşılarak ve katılımıcı sanatçıların kendileri de bu etkinliğimizi ‘her platforma, tanıtma amacı taşır.

 

Basın bültenimizi, Afiş, katoloğ ve katılım belgeleri ve videoları ile izleyici kitlesine sunulabilecek dökümanlar mevcuttur. Projenin ardında büyük emek, çaba ve uzun vakitler var. Hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan, kendi olanaklarımızla gerçekleştiriyoruz.

 

Projenin her aşamasında hiç bir beklentiye girmeden yardım ve desteklerini esirgemeyen sevgili arkadaşlarım
Şaban Tuncer, Mehmet Ali Doğan, Ruşen Eşref Yılmaz, Rıfkı Demirelli, Israhan Demirelli, Arup Chandra, jupiter Pradhan, Monisa Sarkar ,, Hayriye Tokmakkaya

binlerce teşekkür…

Yeni Proje dizilerinde görüşmek üzere.
En içten Saygılarımla,
Emine Tokmakkaya
Uluslararası Günümüz Sanatçıları ve Modern İfade Proje Grubu
Yönetmeni &Proje Başkanı

 

ORGANİZASYON KOMİTESİORGANIZATION COMMITTEE / ORGANİZASYON KOMİTESİ
 • Proje başkanı : EMİNE TOKMAKKAYA TURKEY
 • Koordinatör : JUPITER PRADHAN NEPAL
 • Koordinatör : BINOD PRADHAN NEPAL
 • Koordinatör : BASU GAUTAM NEPAL
 • Koordinatör : MONALISA SARKAR MITRA INDIA
 • Koordinatör : ARUP CHANRA INDIA
 • HAYRİYE TOKMAKKAYA ART DESIGNER, TURKEY
 • RIFKI DEMİRELLİ GRAPHIC DESIGNER, TURKEY
 • İSRAHAN DEMİRELLİ GRAPHIC DESIGNER

 

PARTICIPANTS / KATILIMCILAR:
TURKEY
 • AHMET ÖZEL
 • ALİ CANDAŞ
 • ALP BARTU
 • ATAÇ ELALMIŞ
 • BEDRİ KARAYAĞMURLAR
 • DERYA YILDIZ
 • EMİNE ŞENSES
 • EROL DENEÇ
 • ERSAN ÇETİN
 • FEHNUR İPEK
 • GÜLAY YÜKSEL
 • HAKAN SARIHAN
 • HALİL COŞKUN
 • HASAN PEKMEZCİ
 • HÜLYA YAZICI
 • İLHAM ENVEROĞLU
 • KORKUT TİRYAKİ
 • MAHMUT ÖZTÜRK
 • MEHMET ALİ DOĞAN
 • MEHMET GENÇ
 • MEHMET SAKIZCI
 • MEHTAP PAZARLIOĞLU BİNGÖL
 • MURAT OĞUZ
 • MUSTAFA ALBAYRAK
 • MÜJGAN ÖZKAYA YILMAZ
 • MÜMİN CANDAŞ
 • NECMETTİN KARABULUT
 • ORHAN KURMALI
 • ÖNDER AYDIN
 • RIFKI DEMİRELLİ
 • RUŞEN EŞREF YILMAZ
 • SELAHATTİN GÖKOĞLAN
 • ŞABAN TUNCER
 • ŞÜKRAN ATAY PEKMEZCİ
 • TEYMUR AĞALIOĞLU
 • TOLGA BOZTOPRAK
 • YÜKSEL BAYDAR

NEPAL

 • ARUNA HINGMANGI
 • BIKRAM TAMANG
 • BIPANA MAHARJAN
 • BISHATA K.C.
 • DAMODAR BARAL
 • DANFU BOHARA
 • GOPAL KALAPREMI SHRESTHA
 • JASHMINE RAJBHANDHARI
 • KESHAB RAJ KHANAL
 • KIRAN MANANDHAR
 • KISHOR NAKARMI
 • KRISHNA MANANDHAR
 • MANISH LAL SHRESTHA
 • NAR BAHADUR BISHWAKARMA
 • NEDA HAFFARI
 • PRAMILA BAJRACHARYA
 • PRAMILA PARIYAR
 • PRITHVI SHRESTHA
 • RAGINI UPADHAYAY
 • RAJAN KUMAR PANTA
 • RAM KUMAR POUDEL (AWARAN)
 • RANJU DARNAL
 • RASHMI AMATYA
 • SAROJ LAMICHHANE
 • SAURGANGA DARSHANDHARI
 • SUJANA BAGALE
 • SUNIL SIGDELV
 • SURESH KUMAR DYOLA
 • VIBLOP PRATIK

 

INDIA
  • BIJENDRA BEHERA
  • BISWAJIT DAM
  • DEBABRATA BISWAS
  • DEBASHIS CHAKRABORTY
  • DEVI DASS
  • HARIPADO MUKHI
  • LABANI CHATTERJEE
  • MUKTIPADA NANDI
  • NUR ALI
  • PAPIYA CHAKRABORTY
  • PAYEL MITRA SARKAR
  • RATAN DAS
  • RIMZIM SINHA
  • ROHIT SUPAKAR
  • SANGHAMITRA PAUL
  • SHARMI SEN DEY
  • SIDDHARTHA SANKAR SUKLA
  • SUBHASH S. PASHTE
  • SUDESHNA SAHA
  • SUMAN NASKAR
  • SUTAPA DE
  • UTTAM BHATTACHARYA
  • VARSHA KADAM
EMİNE TOKMAKKAYA Kimdir? :
Eğitim ve sanat etkinlikleri nedeniyle İstanbul ve Türkiye’de yaşıyor. Türkiye, Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Sanat Fakültesinden Resim Eğitimciliği bölümünden mezun
oldu. Sanat Eğitimcisi ve uluslararası sanat projeleri için yaratıcı ve küratörlük ve kordinatörlük
yapıyor.
Meslek liselerinde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı. Emekli oldu ve 24 yıl resim ve grafik tasarım öğretmenliği yaptı. Şimdi tam zamanlı resim yapıyoru, uluslararası sanat ve
kültür projeleri hazırlıyoru ve uluslararası sanatsal ve kültürel etkinliklere katılıyor.
Dünyanın birçok ülkesinde sanat ve kültür sempozyumlarına, sanat kamplarına ve etkinliklere katıldı. Türkiye, Polonya, İtalya, Japonya’da 10’dan fazla kişisel sergi ve çevrimiçi
sergileri oldu.
Karma sergileri dünyanın birçok ülkesinde gerçekleşti: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Saraybosna, Makedonya, Sırbistan, İtalya, Avusturya, Almanya, Belçika, Polonya, Malezya, Hindistan, Kazakistan, Ukrayna, Sharm el Sheikh Mısır, Ürdün, Litvanya, Moldova, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Güney Kore, Romanya, Ukrayna, ABD, Germany, Denmark, Panama, Arjantina vb.
2020 salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde Asya, Avrupa, Latin Amerika ülkelerinde birkaç kez çevrimiçi sergi ve konferans programlarına katıldı.
Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela.
Almanya, Norveç, Hindistan, Güney Kore, Tunus, Fas, İspanya, İtalya, Dubai, Bangladeş, Mısır Şarm El Şeyh, Filipinler, Uruguay, Peru, Fas, Tunus, Kazakistan, Hindistan, Malezya, Meksika, Japonya, Uruguay, Kolombiya, Şili, Ekvador , Danimarka Almanya, Japonya, Paraguay , Panama, Hindistan, Bangladeş. Fas, Libya, Meksika, Güney Kore, Elsalvador, Bolivar.